Om Dynamic Code

Dynamic Code är ett svenskt företag med verksamheten förlagd i Linköping.

Företaget startades hösten 2000 av Anne Kihlgren och Björn Rosén, som båda har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analyser, biokemi, genetik och molekylärbiologi från bl a Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV). 

Dynamic Code är idag ett modernt hälsoföretag som gör det enkelt för människor att själva ta ett ökat ansvar för sin hälsa och sitt välmående. Vi utvecklar säkra hemtester baserade på DNA-och proteinteknik som ger dig värdefulla svar inom både hälsa och miljö. Alla våra tester och analyser bygger på modern DNA-teknik som analyseras i eget kvalitetssäkrat laboratorium. Vi har hela kedjan, från utveckling av test och produktion av provtagningspaket till analys och distribution av provsvar. Våra test ger ofta både säkrare och snabbare svar än vården och det är säkerheten och den tydliga informationen i våra testsvar som skiljer oss från andra aktörer.

Produktområden 

Dynamic Code erbjuder sina tjänster och produkter inom fyra produktområden: 

  • Hälsotest för människor 
  • Test för inomhusmiljö 
  • Faderskaps- och släktskapsbestämning 
  • Djuranalyser och härstamningskontroll 

 

Drivkraften är att Dynamic Codes tjänster och produkter skall ersätta befintliga men sämre lösningar eller fylla upp ett hålrum på marknaden, d v s möta ett behov eller problem som hittills inte har kunnat lösas på ett bra sätt och därmed bidra till ökat välmående och bättre hälsa. 

Ledande aktör 

Idag är vi ledande inom vårt område och den framgången har vi många att tacka för. Starka och nära relationer med samarbetspartners och forskningsexpertis är helt avgörande för oss och därför något vi hela tiden arbetar för. 

Det finns ett stort intresse av att hålla koll på sin hälsa och sitt välmående idag. Tack vare DNA-tekniken och ett grundläggande kvalitets- och logistikarbete finns nu en ny kategori av hälsotest, eller vad vi också kallar självtest, på apoteken. Man tar provet själv hemma och skickar det till laboratoriet där det analyseras. Testsvaren hämtas med en unik provkod via webb. Svarstiderna för våra test är från 24 timmar upp till 5 dagar från att provet har inkommit till lab. 

Var kan man köpa våra test

Idag finns våra hälsotest på apotek under olika varumärken; Apoteket, YesNo och vårt eget Dynamic Code som vi säljer på Dynamic Healthcare.se. 

Vi samarbetar med Apoteket AB som säljer våra test under varumärket Apoteket. Vi samarbetar även med Swereco Group AB som distribuerar våra hälsotest till övriga apotek i Sverige och då heter testen YesNo-test. Samarbetet med Swereco AB innebär också att YesNo-testen kommer att finnas på apotek i de övriga nordiska länderna.

I Danmark hittar du redan våra test hos flera danska apotek genom vårt samarbete med AcuPharma A/S. 

En viktig del i vår verksamhet är samarbetet med svenska kommuner gällande faderskapsbestämning, där vi idag samarbetar med både större och mindre kommuner. Vi samarbetar även med det norska migrationsverket, UDI, där vi utför deras släktskapsanalyser i migrationsfrågor. 

Inom området miljö väcker DNA-test för Hussvamp intresse och vi samarbetar framförallt med besiktningsmän. Även våra DNA-tester för olika djurslag bemöts positivt hos olika aktörer på marknaden. 

Vi är övertygade om att det finns mycket mer vi kan göra med vårt koncept. Därför arbetar vi ständigt med att förnya och utveckla våra tjänster ytterligare. I slutändan handlar det om att människor ska må bra och vi ser det som vårt uppdrag att göra världen lite mer välmående och hälsosam. 

Anne Kihlgren, VD & grundare