Varför tar det i genomsnitt 5,8 år att få diagnosen celiaki?

Bara i Sverige drabbas ca 140 000 personer av Celiaki, glutenintolerans, men flertalet har ännu inte fått diagnosen fastställd. Många har vant sig vid besvären och söker inte vården, men värre är att även de som söker vården ofta får vänta åratal på diagnosen. Det tar i genomsnitt 5,8 år* att få en diagnos i Sverige. Med vårt nya hemtest för celiaki får du besked inom 6 dagar.

”Det är inte en dag för tidigt att de som misstänker att de lider av celiaki, äntligen kan få en säker diagnos snabbt”, säger Anne Kihlgrengrundare och VD på Dynamic Code.

Celiaki är en vanlig sjukdom som tyvärr ofta missas idag, vilket beror på att det är en sjukdom med många gånger diffusa symptom. Det är helt enkelt svårt att på ett enkelt sätt bedöma om patienten har celiaki, enbart genom att titta på symtomen. Det är alltså nödvändigt att för det första misstänka celiaki, och sedan se till att ett antal analyser genomförs för att stärka den misstanken. Studier visar att det i Sverige tar i genomsnitt 5,8 år.

Vi har satt upp ett koncept där de som misstänker att de har celiaki kan få svar på mycket kort tid – tack vare att vi genomför samtliga tre nödvändiga analyser vid ett och samma tillfälle! Vilket vi anser borde vara en naturlig rutin inom allmänna vården idag.

Läs mer om Celiaki och vårt koncept inom detta område.
 

* Nordström et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life, BMC Gastroenterology 2011; 11:118.