Laboratoriet

Vi analyserar alla våra test i vårt eget laboratorium. Vi har lång erfarenhet av både utveckling av nya test, analysmetoder samt att i rutin analysera många olika analyser på ett optimalt och kvalitetssäkrat sätt. 

Våra svarstider för hälsotest är 1-5 arbetsdagar beroende på test och släktskapsanalyser är 10 arbetsdagar.

Vårt laboratorium är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och granskas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Vi har kapacitet att analysera ca 300 000 tester per år.